Aquafarm Equipment lanserer ny lukket merd


Aquafarm Equipment har de siste seks årene utviklet den nyeste generasjonen av Neptun, en lukket merd som er hundre prosent rømningssikker. Teknologien er grundig testet med seks utsett i samarbeid med Mowi, der resultatene fra testanlegget har levert over all forventning. -Vår nye merd håndterer luseproblematikk og gir trygg og gunstig vekst for fisken, sier daglig leder i Aquafarm Egil Bergersen

Den siste generasjonen av Neptun har blitt optimalisert basert på erfaringene fra testanlegget, og lanseres nå kommersielt med filtrering og UV-behandling av inntaksvannet. Fiskevelferd og vannkvalitet har vært et sentralt moment i utviklingen av det lukkede oppdrettsanlegget. Selve merden er konstruert i glassfiberarmert plast, og sikret mot fiskerømning med doble barrierer i alle åpninger.

– Neptun er utstyrt med teleskopsugerør som kan hente inn vann fra 20 til 35 meter slik at man unngår selve lusebeltet og patogener. I tillegg er den designet for å produsere fisk i en sjøtilstand med signifikant bølgehøyde på 2,0 meter. Dette gjør at Neptun kan ligge på rundt 70 prosent av de eksisterende lokasjonene i Norge, sier Bergersen.

Gode resultater
Aquafarm Equipment kan vise til flere fordeler med å bruke Neptun til produksjon av post-smolt. I tillegg til gode vekstvilkår og fiskevelferd, legger Neptun til rette for å filtrere og samle opp en vesentlig andel av slammet. Selskapet har utviklet en slamlekter som også kan leveres sammen med oppdrettsanlegget.

– Vi har god tilvekst og lav dødelighet sammenlignet med konvensjonelle merder. Resultatene fra testanlegget har bevist at dette er en robust og god produksjonsmåte hvor sykdom og luseproblematikken håndteres veldig bra av teknologien. På testlokasjonen som er installert uten UV og filter har vi hentet inn vann på 23- 25 meter. Det er i noen miljøer hevdet at på denne dybden unngår man lus, men våre tester viser at man får inn noen voksne lus. Likevel har vi fått bevist at vår teknologi kan håndtere et eventuelt lusepåslag, ettersom gjennomstrømningsanlegget som skifter ut vannet under én gang i timen forhindres en videre utvikling. Luseegg rekker ikke å utvikle seg før de blir renset ut av tanken, forklarer Bergersen.


Kommersielt tilgjengelig
Neptuns teknologi, som kaster mange paralleller til et gjennomstrømningsanlegg, er nå kommersielt tilgjengelig. Designet integrerer selve inntakssystemet med tilhørende komponenter i merdkragen, fordelt på åtte tekniske rom. Hvert av de åtte inntakskanalene består av et filter, UV-behandlingssystem og oksygenanlegg som sikrer optimal vannkvalitet til fisken. Totalt rommer Neptun 21 000 kubikkmeter friskt sjøvann som skiftes ut på under én time.

– Ved å integrere vannbehandling i kragen blir produksjonskostnaden redusert. I tillegg er den designet så kostnadseffektiv som mulig i alle andre ledd med høyt fokus på standardisering og samarbeid med leverandører. Resultatet er at investeringskostnaden er mindre enn en femtedel av hva tilsvarende produksjonsvolumvolum vil koste på land, sier markedssjef i Aquafarm Roger Thorsen.